Kancelaria

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2018 roku Paweł Dębski został powołany na stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie. W dniu 10 sierpnia 2018 roku komornik Paweł Dębski uzyskał prawo wykonywania czynności o których mowa w art. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

W naszej kancelarii zwracamy szczególną uwagę na staranne i szybkie podejmowanie czynności w celu skutecznego prowadzenia egzekucji.
Istotnym elementem każdego postępowania jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem, dlatego bardzo ważne jest dla nas sprawne prowadzenie czynności bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub siedzibie dłużnika. Prowadzenie każdej sprawy wymaga również ścisłej współpracy z wierzycielem i zapewnienia mu dostępu do informacji o aktualnym stanie postępowania, co pozwala na składanie stosownych wniosków i usprawnienie prowadzonych egzekucji.

Systemy informatyczne wspomagające działanie Kancelarii

Elektroniczne ustalenie majątku dłużnika i źródeł zarobkowania znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą majątek dłużnika.

Elektroniczny system zapytań do banków pozwalający na szybkie ustalenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika.

System dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego daje możliwość ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

Elektroniczne Księgi Wieczyste. Dzięki systemowi możliwe jest szybkie ustalenie nieruchomości dłużnika w tym również nieruchomości, które posiadał w przeszłości.

Możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie w formie papierowej.

Umożliwia uzyskanie informacji o właścicielu pojazdu mechanicznego.

Najnowsze licytacje